Dersler

Üstek Kolejleri Ortaokul Eğitimi’nde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne (TEOG’a) hazır, İngilizce’yi tam olarak öğrenmiş, bilimsel süreç ve yaşam becerisine sahip, liseye hazır öğrenciler yetişir.

Üstek Kolejleri Ortaokulu eğitimi;

• öğrenmeyi öğrenen,
• analitik düşünen,
• sentez yapan,
• sorunlarını çözen,
• etkili iletişim kuran,
• hangi bilgiyi nereden ve nasıl sağlayacağını bilen,
• kendini yetiştirmiş, geliştirmiş ve bireysel yeteneklerini sonuna kadar kullanan, yaşam boyu öğrenmeye açık öğrenciler yetiştirir.


Üstek Ortaokulunu Seçmeniz İçin 7 Neden ;
• İngilizcede kur uygulaması 
• 5. sınıftan itibaren Hareketli sınıf  
• 5. sınıftan itibaren TEOG’a hazırlık
• Danışmanlık sistemi
• İlgi ve yeteneklerin keşfedilip, Yetenek Kulüp dersleriyle geliştirilmesi
• Uzman Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi
• Güvenilir ölçme-değerlendirme teknikleri ve yöntemleri

yükleniyor..
Nt Bilgi Teknolojileri